Giờ làm việc

Từ 9:00 đến 13:00 và từ 14:00 đến 18:00 Từ thứ Hai đến thứ Bảy 

Cơ sở vật chất

Xây dựng theo mô hình y tế  Nhật Bản kiểu mẫu

Gói dịch vụ đặc biệt

Quản lý sức khỏe toàn diện với chất lượng dịch vụ tốt nhất

Gói tầm soát ung thư

Phát hiện sớm và tầm soát các

bệnh lý ung thư hiệu quả

Đối tác liên kết